YUKIYAMA NO EKISHA GOKazakoshi No Koryuu
Go Yokohama AtsumiYuudai Go
TorishimasouMorningstar Mia
Chousei SouKogenryuu Go
Sagami MurasakisouKazakoski No Midori
Go Yokohama Atsumi
S'Hampton Sagewd
Pint O'PorterMegumi GinseisouAso No Ranhime
Go TakayuusouTakayuu No Suzuka
Go TakayuusouWakanami No Kokuryuu
Go Wakanamisou
Tsukasa No Ryuuou Go
Sanuma TsukasasouTakayuu No Kurome
Go TakayuusouAso No Kurotetsu 
Go TakayuusouTakayuu No Satsuki
Go TakayuusouGeboren op : 13-08-2010                    Gezondheidsuitslagen :Patella VrijOgen vrij van afwijkingenHD B (Norbergwaarde 40)Stamboom   "Ekisha"Yukiyama No Ekisha GoOverleden op 17-11-2021